X

Tượng Phật Thuận Duyên

nước hoa trầm hương

.
.
.
.
X