X

Tượng Phật Thuận Duyên

nước hoa trầm hương thiên nhiên

.
.
.
.
X