X

Tượng Phật Thuận Duyên

niêm hoa vi tiếu

.
.
.
.
X