X

Tượng Phật Thuận Duyên

nhật quang như lai

.
.
.
.
X