X

Tượng Phật Thuận Duyên

nhang trầm hương vân mây

.
.
.
.
X