X

Tượng Phật Thuận Duyên

nhang khoanh vân mây trầm hương

.
.
.
.
X