X

Tượng Phật Thuận Duyên

mâm quả đựng trái cây

.
.
.
.
X