X

Tượng Phật Thuận Duyên

mâm bồng đựng trái cây

.
.
.
.
X