X

Tượng Phật Thuận Duyên

mâm bồng đựng hoa quả cúng

.
.
.
.
X