X

Tượng Phật Thuận Duyên

mâm bồng bằng sứ

.
.
.
.
X