X

Tượng Phật Thuận Duyên

ly nước thủy tinh cúng phật

.
.
.
.
X