X

Tượng Phật Thuận Duyên

hóa thân của phật dược sư

.
.
.
.
X