X

Tượng Phật Thuận Duyên

hoa sen nhôm xi vàng

.
.
.
.
X