X

Tượng Phật Thuận Duyên

hoa sen cúng phật xi vàng

.
.
.
.
X