X

Tượng Phật Thuận Duyên

hoa sen cúng phật lớn

.
.
.
.
X