X

Tượng Phật Thuận Duyên

hoa sen cũng phật bằng nhôm

.
.
.
.
X