X

Tượng Phật Thuận Duyên

hoa sen bằng đồng

.
.
.
.
X