X

Tượng Phật Thuận Duyên

đức thái bạch kim tinh

.
.
.
.
X