X

Tượng Phật Thuận Duyên

đồ thờ cúng bằng thủy tinh

.
.
.
.
X