X

Tượng Phật Thuận Duyên

dĩa thủy tinh đựng trái cây

.
.
.
.
X