X

Tượng Phật Thuận Duyên

đĩa thủy tinh đựng hoa quả

.
.
.
.
X