X

Tượng Phật Thuận Duyên

Đĩa thủy tinh đựng hoa quả cúng

.
.
.
.
X