X

Tượng Phật Thuận Duyên

đĩa đựng trái cây thủy tinh

.
.
.
.
X