X

Tượng Phật Thuận Duyên

dĩa đựng trái cây cúng

.
.
.
.
X