X

Tượng Phật Thuận Duyên

Đĩa đựng trái cây bàn thờ

.
.
.
.
X