X

Tượng Phật Thuận Duyên

đĩa đựng hoa quả thủy tinh

.
.
.
.
X