X

Tượng Phật Thuận Duyên

đĩa đựng hoa quả pha lê

.
.
.
.
X