X

Tượng Phật Thuận Duyên

dĩa đựng hoa quả cúng

.
.
.
.
X