X

Tượng Phật Thuận Duyên

đĩa đựng hoa quả cúng phật

.
.
.
.
X