X

Tượng Phật Thuận Duyên

đèn thờ phật đài loan

.
.
.
.
X