X

Tượng Phật Thuận Duyên

Đèn thờ hoa sen 7 bông

.
.
.
.
X