X

Tượng Phật Thuận Duyên

đèn thờ cúng hình tròn

.
.
.
.
X