X

Tượng Phật Thuận Duyên

đèn điện thờ phật

.
.
.
.
X