X

Tượng Phật Thuận Duyên

đèn điện lưu ly

.
.
.
.
X