X

Tượng Phật Thuận Duyên

đèn dầu lưu ly

.
.
.
.
X