X

Tượng Phật Thuận Duyên

đèn cầu hoa sen cúng phật

.
.
.
.
X