X

Tượng Phật Thuận Duyên

đèn cầu hoa sen chân đồng

.
.
.
.
X