X

Tượng Phật Thuận Duyên

chum nước thủy tinh đẹp

.
.
.
.
X