X

Tượng Phật Thuận Duyên

búp đá thạch anh tím

.
.
.
.
X