X

Tượng Phật Thuận Duyên

bụi đá thạch anh tím

.
.
.
.
X