X

Tượng Phật Thuận Duyên

Bộ thờ cúng bằng sứ đài loan

.
.
.
.
X