X

Tượng Phật Thuận Duyên

bộ ta bà tam thánh bằng gỗ

.
.
.
.
X