X

Tượng Phật Thuận Duyên

bộ ngũ sự thờ cúng bằng sứ

.
.
.
.
X