X

Tượng Phật Thuận Duyên

bình hoa sen cũng phật lớn

.
.
.
.
X