X

Tượng Phật Thuận Duyên

bình hoa bằng sứ

.
.
.
.
X