X

Tượng Phật Thuận Duyên

bất động kim cang minh vương

0943777139

.
.
.
.