X

Tượng Phật Thuận Duyên

bàn thờ phật để mấy ly nước

.
.
.
.
X